Anket

Gölcük'te olmasını istediğiniz sosyal etkinlikler nelerdir?
Gölcükte olmasını istediğiniz sosyal etkinlikler nelerdir?
  • Sinema
  • Bowling Salonu
  • Balık Ekmek Tekneleri
  • Konserler
  • Lunapark

E-Bülten

Email

Sitemizin yeniliklerinden haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

Güncel

Cintaş’tan bilirkişilik eğitimi

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi Mustafa Cintaş, Gölcük Temsilciliği’nde Bilirkişi Eğitimi verdi. Cintaş, bilirkişilik hakkında önemli bilgiler aktardı

12 Ocak 2018 Saat: 17:24
Cintaş’tan bilirkişilik eğitimi
Cintaş’tan bilirkişilik eğitimi

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi Mustafa Cintaş, dün Gölcük Temsilciliği’nde Bilirkişi Eğitimi verdi. Eğitimde Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Gölcük Temsilcisi Yasemin Ergin, yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensupları hazır bulundu. Eğitimde sözü alan Cintaş, “Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan uzman kişiye bilirkişi denir. Bilirkişilik, geçmişi çok eski tarihlere dayanan köklü bir kurum olup geçmişten beri uyuşmazlıkların çözümünde özel bilgi sahibi bilirkişilerden yararlanılmıştır. Günümüz toplumunda nüfus hızla artmakta, teknoloji hızla gelişmekte, bireyler arası ilişkiler karmaşıklaşmakta, uyuşmazlıklar artmaktadır” dedi.

 ‘BİLİRKİŞİLİK, ÖNEMLİ BİR MÜESSESE’

Açıklamasına devam eden Cintaş, “Gelişen toplum içinde uzlaşma kültürünün de yayılması ve benimsenmesi gerekirken insanlar zamanla birbirlerine karşı saygılarını ve hatta tahammüllerini yitirmekte, hemen hemen her konu yargı önüne getirilmekte, bu durum da adliyelerde dava dosyalarının birikmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla her geçen gün dava çeşitliliği artmakta ve çoğu zaman uyuşmazlıkların çözümlenmesi için hakimlik mesleğinin gerektirdiği bilginin de dışında ve hatta ötesinde teknik, özel bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada bazı davalarda zorunlu olarak, birçok davada ise hakimin takdiri ile görüşüne başvurulan, özellikle Türk medeni yargılamasında kararların verilmesine önemli ölçüde tesiri olan, kimi zaman kararların tek dayanağı bilirkişilik müessesesi karşımıza çıkmaktadır” dedi.

 ‘BİLİRKİŞİLER TARAFSIZ OLMALI’

Bilirkişiler hakkında bilgiler veren Cintaş, “Bilirkişiler tarafından sunulan raporların mahkemeler tarafından verilen kararlarda büyük öneme haiz olması nedeniyle bilirkişilik görevi yapanların tarafsız ve objektif olması, bilim ve fennin gerektirdiği kurallar çerçevesinde raporunu tanzim edip görevlendirmeyi yapan merciye sunması, adalet terazisinin doğru tartması açısından hayati öneme sahiptir. Bilirkişilik alanında yaşanan sorunlara çözüm getirilmesini ve kurumsal bir yapıya oturtulmasını hedefleyen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır. Bilirkişilik kurumu, ilk defa müstakil bir kanun ile bütün boyutlarıyla ele alınarak bilirkişilerin kalite standardının tesisi ve etkin bir denetim mekanizmasının kurulması amaçlanmıştır. Bilirkişi, hukuki konuların en yetkini olduğu kabul edilen hâkimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç duyduğu, hukuk dışındaki, özel veya teknik bilgiyi ona sunan gerçek veya tüzel kişidir. Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir” dedi.

 ‘GÖREVİNİN İCRASINI BAŞKASINA DEVREDEMEZ’

Konuşmasına devam eden Cintaş, “Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz. Hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder. Çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez. Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır. Ancak rapordaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir. Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirir. Oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri, mümkün olduğu ölçüde görevlendirmeyi yapan merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile açıklar. Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan merciye, davanın taraflarına ve kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir” dedi.

 ‘GERÇEĞE AYKIRI MÜTALAA, CEZA GEREKTİRİYOR’

Bilirkişilerin görevleri hakkında da bilgiler veren Cintaş, “Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur. Bilirkişinin görüşünün, onu tayin eden hâkimin de görüş ve telkinlerinden bağımsız olması gerekir. Bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. Görevi süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez. Yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların, tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda görevlendirmeyi kabul edemez. Bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bilirkişi, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır. Kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üzerinde olduğu bilinciyle hareket eder, görevini layıkıyla yerine getirir. Görev almak amacıyla her türlü öneri veya girişimden kaçınır. Sicile ve listeye kayıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür” dedi.

 ‘YAKINLARI LEHİNE MENFAAT SAĞLAYAMAZ’

Cintaş, konuşmasına son vererek “Görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığını, konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan mercie bildirmekle yükümlüdür. Bilirkişi, bilirkişilik görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz. Görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için kullanamaz. Bilirkişi, etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunmasının kendisinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi yapan merciye bildirir. Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır. Bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza gösteremez. Ancak bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla internet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da sadece adı soyadı ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir. Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz” dedi. n Erdem ŞENGÜL

YORUMLAR Üye Girişi

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Gölcük Postası Gazetesi ile doğru, tarafsız ve son dakika heberleri Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız
Yukarı ↑